Miras Hukuku

Türk Medeni kanununda düzenlenen Miras Hukuku kişinin ölümü veya gaipliğine karar verilmesinden sonra kişiye bağlı hak ve borçların kimlere ve ne şekilde geçeceğini düzenler.
Miras hukukundan doğan uyuşmazlıklar olan;

  1. Veraset ilamı alınması
  2. Vasiyetname düzenlenmesi ve İptali
  3. Tenkis davası açılması
  4. Mirastan feragat sözleşmesi hazırlanması
  5. Mirasçılık belgesinin iptali davası
  6. Mirasın reddi davası açılması
  7. Ölünceye kadar bakma sözleşmesi hazırlanması
  8. Muris muvazaası davaları açılması

İstanbul Anadolu Yakası Ataşehir de bulunan ofisimizde Altınlar Avukatlık olarak alanında uzman avukatların desteği ve çözüm odaklı çalışma prensibi ile davalar yürütülmektedir.

Biz Sizi Arayalım

Diğer Uzmanlık Alanlarımız

Anlaşmalı Boşanma Davaları, Çekişmeli Boşanma Davaları, Mal Rejimi Davaları, Nafaka Davaları, Tazminat Davaları
Anlaşmalı boşanma veya çekişmeli boşanma davalarındaki hukuki süreçleri en iyi şekilde yürütüyoruz. Ataşehir hukuk büromuzu ziyaret ederek bilgi alabilirsiniz.
Ceza hukuku, suç ve ceza kavramlarını inceleyen kamu hukuku bölümüdür. Genel ve özel ceza hukuku olarak
Alacak Tahsilatı Davaları, Haciz İşlemleri Davaları, İcra - İflas Hukuku Davaları
Kentsel dönüşüme girmek zorunda olan riskli yapıların dönüşümlerin, müteahhitlere karşı haklarınızı koruyarak hukuki danışmanlık hizmeti veriyoruz.
Kullanım Amacına Göre, Sahiplerine Göre, Tanındığı Çevreye Göre, Tescil Durumuna Göre
İhbar Davaları, İşe İade Davaları, Kıdem Davaları, Kötü Niyet Tazminatı Davaları, Mobing Davaları
Kentsel Dönüşüm Davaları, Kentsel Dönüşüm Hukuki Danışmanlığı
İptal Davaları, Muris Muvazaası Davaları, Tenkis Davaları, Vasiyetname Davaları
Hukuki Danışmanlık, Sözleşme Hazırlanması, Ticaret Hukuku Davalar


Top