Ceza Hukuku

Filozof ve ceza hukukçusu Cesare Beccaria, “Suçlar ve Cezalar Hakkında” isimli eserinde; “Bir cezanın, bir ya da birden çok kişi tarafından bir yurttaşa karşı uygulanan kaba bir güç, şiddet olmaması ve sayılmaması için, her şeyden önce kesinlikle herkese açık, çabuk, kaçınılmaz, belli koşullarda olabilir yaptırımların en ılımlısı ve en azı, suçların ağırlığıyla orantılı ve yasalar tarafından belirlenmiş bulunması zorunludur.” şeklindeki tespiti ile ceza hukukunun yalnızca şüpheli ya da sanık bakımından değil, mağdur yönünden de önemini vurgulamıştır. Nitekim; temel hak ve özgürlükler ile diğer birçok hakkın ihlal edilmesi tehlikesi karşısında, ceza yargılaması süjelerinden hakim, savcı ve avukatlar görevleri bakımından büyük öneme sahiptir. Yargılama sürecinde gerçekleşebilecek herhangi bir hak kaybının önüne geçebilmek adına, ceza hukukunda tecrübeli avukatların desteğine ihtiyaç vardır. Altınlar Hukuk olarak, soruşturma ve kovuşturma süreçlerinde hızlı ve etkili çözümler sunmak adına çalışmaktayız.

Biz Sizi Arayalım

Diğer Uzmanlık Alanlarımız

Anlaşmalı Boşanma Davaları, Çekişmeli Boşanma Davaları, Mal Rejimi Davaları, Nafaka Davaları, Tazminat Davaları
Anlaşmalı boşanma veya çekişmeli boşanma davalarındaki hukuki süreçleri en iyi şekilde yürütüyoruz. Ataşehir hukuk büromuzu ziyaret ederek bilgi alabilirsiniz.
Ceza hukuku, suç ve ceza kavramlarını inceleyen kamu hukuku bölümüdür. Genel ve özel ceza hukuku olarak
Alacak Tahsilatı Davaları, Haciz İşlemleri Davaları, İcra - İflas Hukuku Davaları
Kentsel dönüşüme girmek zorunda olan riskli yapıların dönüşümlerin, müteahhitlere karşı haklarınızı koruyarak hukuki danışmanlık hizmeti veriyoruz.
Kullanım Amacına Göre, Sahiplerine Göre, Tanındığı Çevreye Göre, Tescil Durumuna Göre
İhbar Davaları, İşe İade Davaları, Kıdem Davaları, Kötü Niyet Tazminatı Davaları, Mobing Davaları
Kentsel Dönüşüm Davaları, Kentsel Dönüşüm Hukuki Danışmanlığı
İptal Davaları, Muris Muvazaası Davaları, Tenkis Davaları, Vasiyetname Davaları
Hukuki Danışmanlık, Sözleşme Hazırlanması, Ticaret Hukuku Davalar


Top