Kentsel Dönüşüm / Riskli Yapı

Kentsel Dönüşüm Hukuki Danışmanlık ve Avukatlık Hizmet Kapsamında;

 • Müteahhitlerle ve idari birimlerle yapılacak sözleşmelerin hazırlanma, kontrolü ve icrası,
 • Riskli yapının yıkılması ve yeniden inşa edilmesi sürecinin hukuki arka planının oluşturulması ve takibi,
 • Yıkım ve yeniden inşa sürecinde maliklerin haklarının korunması,
 • Riskli yapıya rağmen yıkım işlemine onay vermeyen diğer maliklere karşı hukuki süreç,
 • Malikler adına Kat Mülkiyeti Kanunu uyarınca gerekli toplantıların organize edilmesi,
 • Yıkım sürecini engelleyecek şekilde daireyi zamanında tahliye etmeyen malik veya kiracıya karşı tahliye süreci,
 • Kira yardımı ve diğer hakların korunmasına yönelik hukuki işlemler,
 • Müteahhit ile yapılan sözleşmenin doğru uygulanıp uygulanmadığının denetimi ve icra işlemleri, (gerektiğinde ihtarname hazırlanması )
 • Müteahhit tarafından oluşturulacak Apartman Yönetim Planının kontrolünün yapılması,talep halinde Yönetim Planının tarafımızca hazırlanması
 • İskan alma sürecinin hukuki olarak takibi,
 • Arsa Maliklerinin/ Kat maliklerinin temsilci olarak atayacağı 3 kişiye tüm inşaat ve iskan alımı süresince sözlü danışmanlık hizmeti verilmesi,

Karşılıklı güvenin esas olduğu böyle hususi bir sürece girilmeden evvel sizlerle tanışmak adına sizleri Ataşehirde bulunan ofisimizde ağırlamaktan memnuniyet duyarız.

Biz Sizi Arayalım

Diğer Uzmanlık Alanlarımız

Anlaşmalı Boşanma Davaları, Çekişmeli Boşanma Davaları, Mal Rejimi Davaları, Nafaka Davaları, Tazminat Davaları
Anlaşmalı boşanma veya çekişmeli boşanma davalarındaki hukuki süreçleri en iyi şekilde yürütüyoruz. Ataşehir hukuk büromuzu ziyaret ederek bilgi alabilirsiniz.
Ceza hukuku, suç ve ceza kavramlarını inceleyen kamu hukuku bölümüdür. Genel ve özel ceza hukuku olarak
Alacak Tahsilatı Davaları, Haciz İşlemleri Davaları, İcra - İflas Hukuku Davaları
Kentsel dönüşüme girmek zorunda olan riskli yapıların dönüşümlerin, müteahhitlere karşı haklarınızı koruyarak hukuki danışmanlık hizmeti veriyoruz.
Kullanım Amacına Göre, Sahiplerine Göre, Tanındığı Çevreye Göre, Tescil Durumuna Göre
İhbar Davaları, İşe İade Davaları, Kıdem Davaları, Kötü Niyet Tazminatı Davaları, Mobing Davaları
Kentsel Dönüşüm Davaları, Kentsel Dönüşüm Hukuki Danışmanlığı
İptal Davaları, Muris Muvazaası Davaları, Tenkis Davaları, Vasiyetname Davaları
Hukuki Danışmanlık, Sözleşme Hazırlanması, Ticaret Hukuku Davalar


Top