Kentsel Dönüşüm Danışmanlığı

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun 30.05.2012 tarihinde yürürlüğe girmesinden itibaren ülkemizde Kentsel Dönüşüm sürecine girilmiştir. Kentsel Dönüşüm sürecinin başlaması hukuksal problemleri de beraberinde getirmiştir. Bu problemlerin başında kat malikleri arasında çıkan pay sorunları ve yıkım kararı alınması için gerekli olan çoğunluğun sağlanması, Kat malikleri ve müteahhit firma arasında sözleşmeden doğan uyuşmazlıklar ve kentsel dönüşüm sürecinde idare ile yaşanan uyuşmazlıklar bulunmaktadır. İstanbul Anadolu Yakası Ataşehir’ de bulunan Altınlar Avukatlık olarak uzman avukatlar ve proje aşamasında danışmalık verecek mimar ve mühendislerden oluşan deneyimli kadrosu ile Kentsel Dönüşüme uğrayacak olan binanın gerekli izin ve raporların alınmasından, müteahhit firma ve binanın kat maliklerine teslimine kadar geçen süreçte danışmalık hizmetleri sunmaktadır.

Kentsel Dönüşüm Hukuku ile ilgili hizmetler;

  1. Bina Deprem Risk Raporu Çıkartılması
  2. Bakanlıktan Kentsel Dönüşüm Onayı Alınması
  3. Kat Malikleri arasında Kentsel Dönüşüm Anlaşması Hazırlanması
  4. Kurul Seçimi
  5. Yeni yapılacak binanın projelendirilmesi
  6. Arsa sahiplerinin haklarını koruyacak sözleşme hazırlanması
  7. Binanın yapım aşamasında kontrollerin yapılması
  8. Binanın yapımı veya teslimi sırasında müteahhit firma ile doğabilecek sorunların çözümü,
  9. Sözleşmeden veya sair sebeplerden doğabilecek tüm anlaşmazlıklarda hukuki danışmalık hizmeti verilmesi,
  10. Toplu alınacak kredilerde görüşmelerin yapılması ve müvekkilin korunması,

Biz Sizi Arayalım

Diğer Uzmanlık Alanlarımız

Anlaşmalı Boşanma Davaları, Çekişmeli Boşanma Davaları, Mal Rejimi Davaları, Nafaka Davaları, Tazminat Davaları
Anlaşmalı boşanma veya çekişmeli boşanma davalarındaki hukuki süreçleri en iyi şekilde yürütüyoruz. Ataşehir hukuk büromuzu ziyaret ederek bilgi alabilirsiniz.
Ceza hukuku, suç ve ceza kavramlarını inceleyen kamu hukuku bölümüdür. Genel ve özel ceza hukuku olarak
Alacak Tahsilatı Davaları, Haciz İşlemleri Davaları, İcra - İflas Hukuku Davaları
Kentsel dönüşüme girmek zorunda olan riskli yapıların dönüşümlerin, müteahhitlere karşı haklarınızı koruyarak hukuki danışmanlık hizmeti veriyoruz.
Kullanım Amacına Göre, Sahiplerine Göre, Tanındığı Çevreye Göre, Tescil Durumuna Göre
İhbar Davaları, İşe İade Davaları, Kıdem Davaları, Kötü Niyet Tazminatı Davaları, Mobing Davaları
Kentsel Dönüşüm Davaları, Kentsel Dönüşüm Hukuki Danışmanlığı
İptal Davaları, Muris Muvazaası Davaları, Tenkis Davaları, Vasiyetname Davaları
Hukuki Danışmanlık, Sözleşme Hazırlanması, Ticaret Hukuku Davalar


Top