Fikri Mülkiyet Hukuku

Globalleşen dünyada uluslararası ticaretin hızla yaygınlaşması, yerli ve yabancı firmaların kendilerine ait ürünlerin ve hizmetlerin ayırt edici karakteristik yönlerini koruması gerekliliğini arttırmıştır. Şirketlerin ve Şahısların Fikri Mülkiyet haklarının korunması çerçevesinde marka, patent, endüstriyel tasarım ve faydalı modellerin ulusal ve uluslararası alanda araştırılması, tescili, korunması ve devri işlemleri, bu kapsamda TPE kararlarına, markaların hükümsüzlüğüne ilişkin davalar, Marka hakkın tecavüze ilişkin menfi tespit, delillerin tespiti, marka hakkına tecavüzün durdurulması, tecavüzün giderilmesi, maddi ve manevi tazminat davaları ile ihlale konu ürünlerin ihtiyati tedbir yoluyla gümrükte ve diğer mecralarda el konulması ile Marka hakkına tecavüze ilişkin ceza davalarının yürütülmesi, savcılık şikayetleri, arama kararlarının alınması ve sahte emtiaların müsaderesi, ticari ünvanın korunması ve terkini davaları, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunundan kaynaklı olarak özellikle eser sahiplerinin haklarının korunması adına tecavüzün giderimi, önlenmesi davaları ile hak sahiplerinin mali ve manevi haklarına karşı yapılmış tecavüzlere ilişkin ceza davalarının takibinde Altınlar Hukuk olarak uzman kadromuzla hizmet sunmaktayız.

Biz Sizi Arayalım

Diğer Uzmanlık Alanlarımız

Anlaşmalı Boşanma Davaları, Çekişmeli Boşanma Davaları, Mal Rejimi Davaları, Nafaka Davaları, Tazminat Davaları
Anlaşmalı boşanma veya çekişmeli boşanma davalarındaki hukuki süreçleri en iyi şekilde yürütüyoruz. Ataşehir hukuk büromuzu ziyaret ederek bilgi alabilirsiniz.
Ceza hukuku, suç ve ceza kavramlarını inceleyen kamu hukuku bölümüdür. Genel ve özel ceza hukuku olarak
Alacak Tahsilatı Davaları, Haciz İşlemleri Davaları, İcra - İflas Hukuku Davaları
Kentsel dönüşüme girmek zorunda olan riskli yapıların dönüşümlerin, müteahhitlere karşı haklarınızı koruyarak hukuki danışmanlık hizmeti veriyoruz.
Kullanım Amacına Göre, Sahiplerine Göre, Tanındığı Çevreye Göre, Tescil Durumuna Göre
İhbar Davaları, İşe İade Davaları, Kıdem Davaları, Kötü Niyet Tazminatı Davaları, Mobing Davaları
Kentsel Dönüşüm Davaları, Kentsel Dönüşüm Hukuki Danışmanlığı
İptal Davaları, Muris Muvazaası Davaları, Tenkis Davaları, Vasiyetname Davaları
Hukuki Danışmanlık, Sözleşme Hazırlanması, Ticaret Hukuku Davalar


Top