Terk Sebebiyle Boşanma Davası

Türk Medeni Kanunu 164. Maddesinde düzenlenen terk sebebiyle boşanma, kanunda belirtilen özel boşanma sebeplerindendir. Terk bir eşin ortak hayattan ayrılmasıdır. Eş, ortak hayata devam etmemek üzere evlilik birliğinin getirdiği yükümlülükleri yerine getirmemek amacı ile diğer eşi bırakıp gitmişse ve haklı bir sebep olmaksızın eve dönmüyorsa, terk fiili söz konusu olur.

Terk nedeniyle boşanma davası açılabilmesi için eşlerden birinin ortak konutu terk etmesi ve mazereti ve haklı gerekçesi olmaksızın geri dönmemesi gerekir dedik. Peki tartışma sonucu evi terk edip 2 ay ailesinin evinde kalan eş için terk nedeniyle boşanma davası açabilmek mümkün müdür? Hayır. Terk sebebiyle boşanma davası açılabilmesi için terkin en az 6 ay sürmüş olması ve terk eden eşe hakim veya noter tarafından ihtarda bulunulması ve eşin buna rağmen ortak konuta dönmemiş olması gerekir. Görüldüğü gibi kanunda özel boşanma sebeplerinden sayılan Terk sebebiyle boşanma davası açılabilmesi çok da kolay bir yol değildir.

Ayrıca belirtmek gerekir ki, Terke dayalı bir boşanma davasında aynı zamanda diğer boşanma sebeplerinin ileri sürülmesi de büyük bir hata olacaktır. Nitekim boşanma sebeplerinin birbiri ile çelişmemesi gereklidir. Çünkü çekilen ihtar eşin eve dönmesi istemine ilişkindir, aynı davada şiddetli geçimsizlik iddiası ileri sürüldüğünde bu durumda çelişki olacağından davanın kabulü mümkün olmayacaktır. Yargıtay içtihatları Eşe dönmesi için çekilen ihtar, evlilik birliğini devam ettirmek istek ve kararının açıklanması anlamı taşır. Çekilen eve dön ihtarı ile o ana kadar meydana gelen bütün olayların unutulduğunu, eskiden yaşanmış ve huzursuzluğa sebep olmuş olguların hoşgörü ile kabul edilmiş olduğunu gösterir.’’ Şeklinde oluşmuştur. İş bu sebeple terk nedeniyle dava açıldığı takdirde davacı taraf davasında başkaca boşanma sebeplerini kullanamayacaktır.

Kanunda özel boşanma sebebi olarak gösterilen terk sebebi oldukça sık soru gelen ve çokça yanlış anlaşılan bir konudur. Uzman bir avukata danışılmaksızın yapılan hatalardan dönüşler hem zaman kaybına hem de maddi kayba sebep olduğundan danışmak ve bilgi almak için 0216 266 81 57 numaradan ofisimizi arayabilir, info@altinlarhukuk.com adresine mail atabilir ve randevu alıp Ataşehir merkezde bulunan ofisimizde tecrübeli uzman avukatlarımızla görüşebilirsiniz.

 Top