Ümraniye Boşanma Avukatı

İstanbul Ümraniye’de hizmet veren Altınlar Hukuk Bürosu anlaşmalı boşanma ve çekişmeli boşanma davalarına yönelik, boşanma avukatı olarak tazminat, nafaka, mal paylaşımı, velayet dahil olmak üzere her türlü konuda hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.

Ümraniye ve çevre ilçelerinde boşanma hukuku konusunda edindiğimiz deneyim ve bilgiler müvekkillerimize en etkili sonucu sağlamak için hukuki destek vermektedirler. Boşanma, evliliğin yasal olarak sona ermesi demektir. Bunun için de boşanma davası açmadan önce veya dava sırasında uzman boşanma avukatı nezaretinde boşanmanın planlanması ve neticelendirilmesi gerekir.

Boşanma sebepleri özel ve genel sebepler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Türk Medeni Kanunu’n da boşanma sebepleri 161-166’ncı maddeleri arasında düzenlenmiştir. Yargıtay kararlarında da görüleceği üzere; özel boşanma sebepleri olarak zina, hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış, suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme, terk, akıl hastalığı sayılmıştır.

Genel boşanma sebepleri olarak ise; evlilik birliğinin sarsılması, şiddetli geçimsizlik sebebiyle boşanma, eşlerin anlaşarak boşanmaları; anlaşmalı boşanma davası, bir boşanma reddinden sonra eşlerin üç yıl bir araya gelmemeleri olan fiili ayrılık sayılmaktadır.

Altınlar Hukuk bürosu olarak tecrübeli avukatlarımızla boşanma davası sürecinde müvekkillerimize hukuk danışmanlığı yaparak en kısa sürede sonuçlandırma yolunda sizlerle birlikte oluyoruz. Boşanma avukatlarımız, hukuki tecrübelerini ve çözüm bulma yeteneklerini birleştirerek müvekkillerimizi; boşanma davaları, anlaşmalı boşanma, çekişmeli boşanma, zina nedeniyle boşanma, terk nedeniyle boşanma, tanıma ve tenfiz davası, nafaka davaları, tazminat davaları, velayet davaları, mal rejimi davaları, mal ayrılığı sözleşmesi hazırlanması konularında temsil etmekte ve başarılarını devam ettirmektedirler.

Boşanma avukatlarımız, evlilik öncesinde veya evlilik devam ederken birçok alanda size yardımcı olmaktadır. Evlilik sözleşmesi ve mal ayrılığı sözleşmelerinin hazırlanmasında, imza öncesi eşlerin bilgilendirilmesinde müvekkillerine destek olmaktadır.

Hukuk Büromuzun Sağladığı Hizmetler

 • Anlaşmalı boşanma davası açılması ve takibi
 • Çekişmeli boşanma davası açılması ve takibi
 • Mal rejiminin tasfiyesi davası açılması ve takibi
 • Nafaka ve tazminat davaları açılması ve takibi
 • Tanıma ve tenfiz davası açılması ve takibi
 • Velayet davaları açılması ve takibi
 • Nafaka uyarlanma davası açılması ve takibi
 • Nafaka ve tazminat alacaklarının tahsili için icra işlemleri yapılması
 • Şiddet gösteren eşin evden uzaklaştırılması davalarının açılması ve takibi

Anlaşmalı Boşanma Davası

Boşanma sürecinin başlaması için eşlerden en az birinin boşanma isteğinde bulunması yeterlidir. Boşanma davaları aile mahkemelerine açılmaktadır. Yetkili mahkeme ise eşlerden birinin yerleşim yeri ya da eşlerin son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesidir. Boşanma süresi dava türüne göre değişkenlik göstermektedir. Anlaşmalı boşanma davaları daha pratik ve hızlı sonuçlanırken, çekişmeli boşanmaya davaları daha uzun sürmektedir.

 • Eşler arasında boşanma isteği bakımından ortak bir boşanma iradesi söz konusu ise,
 • Evlilik en az bir yıldan beri devam etmekte ise,
 • Eşler boşanmadan sonraki istekler ve menfaatler bakımından da anlaşmış iseler anlaşmalı boşanma davasını açabilirler. Bu davada dava dilekçesine ek olarak boşanma protokolü de yer almalıdır .Anlaşmalı boşanma protokolü örneği sitemizde yer almaktadır.
 • Eşlerin çocukları varsa ve boşanma davasını gören hâkim çocuk hakkındaki anlaşmaları da protokoldeki diğer maddelerle birlikte çocuğun yararına uygun bulursa bu durumda boşanmaya karar verilecektir.

Anlaşmalı boşanma davası, çekişmeli boşanma davasına göre daha hızlı sonuç verse de özellikle boşanma protokolü, tarafların mahkeme içi ikrarını taşıdığından, maddelerin özenle ve dikkatli bir şekilde seçilmesi gerekmektedir. Aksi halde boşanma protokolü, geçerli bir neden olmadıkça her iki tarafı da  sürekli olarak bağlamaktadır. Bu ve benzeri gibi olaylarla karşılaşmamak için tecrübeli ve profesyonel bir boşanma avukatı ile ya da hukuk bürosu ile çalışmanızı öneririz.

Çekişmeli Boşanma Davası

Çekişmeli boşanma davası, eşlerden birinin boşanmak istemesi üzerine açılabilir. Çekişmeli boşanda davasında eşlerin  kusur oranları değerlendirilerek makheme kararı ile sonuçlanan dava türüdür. Çekişmeli boşanmada eşler ortak bir kararla boşanmayabilir. Eşlerden yalnızca biri boşanmayı istiyor olabilir ya da her ikisi de boşanmayı istiyor olsa da taraflar daha az kusurlu ya da kusursuz olduğunu düşünüyor olabilir.

Çekişmeli boşanma davası, anlaşmalı boşanma davasına göre daha uzun süren, evlilik birliğinin temelinden sarsılması gibi genel ya da zina gibi özel sebeplerle açılabilen bir davadır. Anlaşmalı boşanma davasının aksine çekişmeli boşanma davasında kusur araştırılmakta, mahkeme kusurun kimde olduğunu tespit etmek için araştırmalar yapmakta, tanıkların bilgi ve görgüsüne başvurulabilmektedir.

En çok merak edilen konulardan biri de nafaka ya da tazminattır. Şiddetli geçimsizlik olan evliliklerde tarafların kusur derecesine göre nafaka veya tazminat ödenir. Kusurlu olmadığını düşünen eş, dava sürecinde kendi doğru bir şekilde ifade etmesi - tecrübeli avukattan destek alması - önemlidir. Eşlerin aynı derece kusurlu olması durumunda tazminat ödemesi yapılmadan boşanma işlemi gerçekleşir. Boşanma sonrasında tazminat sürekli olarak ödenmez. Ancak nafaka sürekli olarak ödenir. 

 Top