Şirketlere Hukuki Danışmanlık

Bir avukatın, orta büyüklükte bir şirketin tüm hukuki işlemlerini tek başına yürütebilmesi için pek çok hukuk dalında bilgi sahibi olması gerekmektedir. Yalnızca sözleşme hazırlamak veya alacak takibini yapmak şirkete yeterli desteği ve güveni sağlayamayacaktır. Ancak İş Hukuku, Vergi Hukuku, Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, İcra Hukuku ve Gayrimenkul Hukuku gibi dallarda da uzmanlaşmış ortaklardan oluşan bir hukuk bürosu ile çalışılması şirketinizin güvenle büyümesi ve gelişmesi için gerekli olacaktır.

Türk Hukuk sisteminde uzmanlık alanına göre taksim yapılmadığı ve tüm avukatların bütün konularla ilgilenmesi durumu ortaya çıktığından alanında uzman avukat bulunması da bir hayli zor olacaktır.

Şirketlere tam ve kapsamlı destek verebilmek, oluşabilecek problemleri yeni mevzuatlara göre düzenleme yaparak önlemek şirket avukatının en önemli görevlerindendir. Ayrıca belirtmek gerekir ki şirket avukatı, danışma ile müvekkile doğru kararlar alması için problemlerin alternatif çözüm yollarını ve bunların yarar ve zararlarını göstermesi, her problem için dava yoluna gitmemesi şirketin olası masraflarını azaltacağı gibi ortaya çıkacak gereksiz çekişmeleri de önleyecektir.Top