Boşanmada Mal Paylaşımı

Evlilik süresi içinde edinilmiş tüm mallar kural olarak eşit bir şekilde paylaşılır. Evlilik birliğindeki malların paylaşımı hakkında açılacak olan Mal Paylaşımı Davası için her halükarda boşanma davasının kesinleşmesi gerekmektedir.

Mal paylaşım davası, boşanma kararının kesinleşmesinden sonra açılabileceği gibi boşanma davası ile birlikte de açılabilir. Boşanma davası ile birlikte açıldığı takdirde söz konusu mal paylaşım davasında; boşanma kararı alınana kadar süreç durmaktadır. Yani boşanma davası bekletici mesele yapılmaktadır. Bunun yanında evlilik birliğinin tabi olduğu mal rejiminin tespiti de mal paylaşımında önem arz etmektedir. 4721 sayılı yasa kapsamında kabul edilen mal rejimleri şu şekildedir;

 1. Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi (Kural olan yasal mal rejimidir.)
 2. Seçimlik Mal Rejimleri
  • Mal Ayrılığı Rejimi
  • Paylaşmalı Mal Ayrılığı Rejimi
  • Mal Ortaklığı Rejimi
 3. Mal Rejimi Seçimi ve Sözleşme Düzenlenmesi

Evliliğinizin hangi mal rejimine tabi olduğu konusunda hukuki bir destek alınması gerekmektedir. Kural olarak gösterilen “Edinilmiş Mallara Katılma Rejimine tabi olan evliliklerde Mal Paylaşım Davasına konu olabilecek mallar ve paylaşıma konu olamayacak olan mallar şunlardır;

 1. Mal Paylaşım Davasına Konu olabilecek mallar Edinilmiş Mallar’dır. Edinilmiş mallarda şu şekildedir:
  • Çalışma(emek)karşılığı Edinim
  • Sosyal Güvenlik ve Benzeri Kurumlar Tarafından Yapılan Ödemeler
  • Çalışma Gücünün Kaybı Nedeniyle Ödenen Tazminatlar
  • Kişisel Mallların Gelirleri
  • Edinilmiş Malların Yerine Geçen Değerler’dir.
 2. Mal Paylaşım Davasına Konu olamayacak mallar ise Kişisel Mallar ‘dır. Kişisel mallar ise kendi içinde birçok çeşide sahiptir.

Söz konusu mal paylaşım davasında bir boşanma avukatı ile görüşülmesi ve bir avukat vasıtasıyla sürecin yönetilmesi, yürütülmesi olabilecek hak kayıplarının önlenmesi için oldukça önemli bir husustur. danışmak ve bilgi almak için 0216 266 81 57 numaradan ofisimizi arayabilir, info@altinlarhukuk.com adresine mail atabilir ve randevu alıp Ataşehir merkezde bulunan ofisimizde tecrübeli uzman avukatlarımızla görüşebilirsiniz.  Top