Boşanma Protokolü 2023

Boşanma protokolü anlaşmalı boşanma davalarında kullanılan bir tutanaktır. Bu tutanak tarafların mutabık kaldığı hususlara yer verir. Yazılı ya da sözlü olarak verilebilen boşanma protokolü yazılı olduğunda ıslak imzalı olacak şekilde evrak dosyasında sunulmalıdır. Her iki tarafın da imzalı metni onayladıkları hakim huzurunda beyan edilmelidir. Boşanma protokolü ancak bu şekilde geçerli sayılır.

Boşanma Protokolü Nedir?

Anlaşmalı boşanma davaları için gerekli bir tutanak olan boşanma protokolü boşanmanın hukuki sonuçlarını düzenlemek amacı ile hazırlanır. Boşanma sözleşmesinin her iki eş tarafından da imzalanarak onaylanması gerekir. Boşanma protokolü aracılığıyla anlaşmalı şekilde çok kısa süre içerisinde boşanma davası sonuçlanır.

Boşanma Dilekçesi İçin Gerekli Şartlar Nelerdir?

Anlaşmalı boşanma davalarının kısa süre içerisinde sonuçlanmasını sağlayan boşanma dilekçesi belirli şartlar doğrultusunda gerçekleşmesi gereken bir protokoldür. 4721 sayılı Türk Medeni Kanununa göre boşanma davası anlaşmalı ve çekişmeli olmak üzere iki farklı şekilde açılabilir.

Bunlardan biri olan anlaşmalı boşanma davası için gerekli şartlar arasında;

  • Her iki tarafın boşanmanın sonuçları hakkında bilgi sahibi olmaları ve bu duruma özgür iradeleri ile karar vermiş olmaları,
  • Evliliğin en az bir yıl boyunca devam etmiş olması,
  • Eşlerin her ikisinin de imzasının bulunduğu boşanma protokolü ile müracaat etmeleri bulunur.

Anlaşmalı boşanma davası Türk Medeni Kanununun madde 166/3 hükmünde düzenlenerek hayata geçirilmiştir. Söz konusu hüküm anlaşmalı boşanma protokolü için evliliğin başladığı tarihin üzerinden en az bir yıllık sürenin geçmesini ve eşlerin her ikisinin de boşanma için istekli olmasını gerektirir.

Anlaşmalı Boşanma Protokolünün İçeriği Nedir?

Boşanma davası boyunca tarafların anlaştıkları bütün hususları içeren sözleşme boşanma sözleşmesi ismiyle anılır. Boşanma protokolü adlı bu sözleşme tarafların anlaştığı hususları içerecek şekilde hazırlanır.

Anlaşmalı boşanma davası için gerekli olan boşanma protokolü avukatlar tarafından hazırlanır. Boşanma davası esnasında taraflar protokolü onaylamış olmalıdır. Boşanma protokolü içerisinde;

  • Ziynet eşyalarına ilişkin verilmiş kararlar,
  • Ortak alınmış mallara dair verilmiş kararlar,
  • Maddi ve manevi tazminat,
  • Yoksulluk nafakası,
  • Çocukların velayeti gibi pek çok farklı bilgi yer alır.

Dolayısıyla boşanma protokolü ve protokole dair gerekli bilgiler ancak bir avukat tarafından verilebilir. Protokol sayesinde anlaşmalı boşanma davaları mümkün olan en kısa süre içerisinde sonuçlanır.Top