Anonim Şirketlerde Avukat Bulundurma Zorunluluğu

Avukatlık Kanunu’nun 35/3. maddesine göre; Türk Ticaret Kanununun da ön görülen esas sermaye miktarının beş katı veya daha fazla esas sermayesi bulunan anonim şirketler yani sermayesi 250.000 TL ve üzeri olan A.Ş ‘ ler sözleşmeli bir avukat bulundurmak zorundadır.

Yine Avukatlık Kanunu Yönetmeliği’nin "Sözleşme yapılması ve sözleşmede bulunması gereken hükümler" başlıklı 73/A maddesinde sürekli avukatlık hizmeti içeren çalışma şekillerinde, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’na ve Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’ne uygun, yazılı sürekli avukatlık hizmetleri sözleşmesi düzenlenmesinin ve bu sözleşmenin bir nüshasının da sözleşmenin tarafı olan avukat tarafından kayıtlı olduğu baroya verilmesinin zorunludur.

Bu hükümlere aykırı davranan şirketlere, Avukatlık Kanunu’nun 35/3. Maddesi gereği Cumhuriyet savcısı tarafından sözleşmeli avukat tayin etmedikleri her ay için, asgarî ücretin iki aylık brüt tutarı kadar idarî para cezası verilir.

Anonim Şirketlere verilecek danışmanlık hizmetleri kapsamında;

  • Açılacak yada açılmış davalar ve icra takiplerinde hukuki temsil,
  • Önleyici tedbirler alarak davasız çözüm yolları üretmek,
  • Şirket faaliyetlerine ilişkin yazılı ve sözlü danışmanlık verilmesi,
  • Şirket ile 3. Şahıslar arasında yapılacak her tür anlaşmanın hazırlanması ve hazırlanmış olanların tarafların menfaatlerini koruyacak şekilde düzenlenmesi,
  • Yönetim, genel kurul toplantılarına katılma veya şirket ile çalışanları veya 3. Şahıslara karşı olan toplantılarda arabuluculuk faaliyetleri sağlanması,

ALTINLAR HUKUK BÜROSU olarak sizlere danışmalık sunmaktan mutluluk duyarız. Sizde şirketiniz için güvenli, sürdürülebilir ve düzenli bir gelecek isterseniz Ataşehir’de bulunan ofisimizden veya internet sitemizde yayımlanan mail adreslerinden bize ulaşabilirsiniz.

 Top