Anlaşmalı Boşanma Hakkında Bilinmesi Gerekenler

ANLAŞMALI BOŞANMA DİLEKÇE FORMUNU İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN.

 1. Boşanma 2 şekilde gerçekleşebilir.
  1. Anlaşmalı Boşanma (Anlaşmalı boşanma; eşlerin boşanma, boşanmanın koşulları ve sonuçları hususunda hemfikir olduğu durumlarda açılır.)
  2. Çekişmeli Boşanma
 2. Dava dilediğiniz şehir ve adliyede açılabilir yetki kuralı yoktur.
 3. Davayı hangi tarafın açtığının bir önemi yoktur.
 4. Taraflar mahkemece belirlenen duruşma gününde asaleten hakim karşısında hazır bulunmalıdır.
 5. Davayı açmak için bir dava dilekçesi ve kimlikleriniz ile birlikte boşanılacak Adliyenin Aile Mahkemeleri Tevzi birimine başvurmanız ve gerekli harçları vezneye ödeyip dosyanızı tevzi birimine teslim etmeniz gerekmektedir.
 6. Boşanma ile birlikte nafaka, velayet, mal rejimine ilişkin talepleriniz varsa bunların Boşanma Protokolü ile ayrıca ve ayrıntılı biçimde düzenlenmesi boşanmadan sonrası için oldukça önem arz edecektir ancak Boşanma Protokolü dava açmak için zorunlu unsur değildir.
 7. Boşanma protokolü ile nafaka, velayet, ve mal rejimi hususlarında dilediğiniz şekilde belirleme yapabilirsiniz. Mahkeme uygulanabilir Boşanma Protokolünü emredici hükümlere aykırılık olmadığı sürece onaylar.
 8. Dava açıldıktan sonra başvurulan adliyenin yoğunluğuna göre taraflara Tensip zaptı ile birlikte duruşma günü ve saatini belirten evrak tebliğ edilir.
 9. Belirlenen duruşma gün ve saatinde duruşma salonunda hazır bulunmadığınız sürece dava düşer.
 10. Duruşmanın görüldüğü gün Mahkemece verilen boşanma kararı kesin değildir. Boşanmanın kesinleşmesi için Mahkemece gerekçeli kararın yazılıp tarafların her ikisine de tebliğ edilmesi gereklidir. Taraflar tebliği beklemeden duruşmanın görüldüğü Aile Mahkemesi kaleminden boşanma ilamını alabilirler.
 11. Gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 haftalık istinaf süresi vardır. İşbu sürede tarafların üst mahkemeye itiraz etme, vazgeçme ve feragat etme hakları mevcuttur.
 12. İstinaf süresini beklemek istemeyen taraflar , gerekçeli kararın tebliği tarihinden sonra İstinaftan feragat dilekçesi ile Aile Mahkemesi kalemine başvurup bu süreyi ortadan kaldırabilir.
 13. İstinaf süresi geçirildikten veya istinaftan feragat edildikten sonra boşanma davası kesinleşecektir.
 14. Taraflar kesinleşme şerhini yine ilgili Aile Mahkemesi kaleminden temin edebileceklerdir. İşbu kesinleşme şerhi ile birlikte Nüfus Müdürlüğüne yazı yazılarak kimlik bilgilerinin güncellenmesi talep edilebilecek, mal rejimine ilişkin alınan kararlar yürürlüğe girecek ve nafaka için sorumluluk bu tarihten itibaren doğmuş olacaktır.

 Top